Symptomen van kattenziektes zoals kattenziekte en niesziekte

Jonge kat

Katten zijn geliefde huisdieren die vreugde en gezelschap brengen in vele huishoudens. Maar net als elk ander levend wezen, zijn ze niet immuun voor ziektes.

Het begrijpen van kattenziektes, hun symptomen en preventieve maatregelen is cruciaal voor elke katteneigenaar. Dit niet alleen om het welzijn van onze pluizige vrienden te waarborgen, maar ook om vroegtijdige tekenen van ziekte te herkennen en tijdig in te grijpen.

In dit artikel kijken we naar de verschillende kattenziektes, zodat je als eigenaar gewapend bent met de kennis om je kat gezond en gelukkig te houden.

Kattenziekte

Kattenziekte, technisch bekend als panleukopenie, is een zeer besmettelijke ziekte die vaak voorkomt bij katten in Nederland. Het wordt veroorzaakt door het feline parvovirus.

Deze ziekte kan elke kat treffen, maar kittens en volwassen katten met een verzwakt immuunsysteem zijn bijzonder vatbaar. Besmetting gebeurt meestal door direct contact met besmette dieren of hun ontlasting.

Symptomen van kattenziekte

De meest voorkomende symptomen zijn bloederige diarree, sloomheid en verminderde eetlust. De ziekte tast de witte en rode bloedcellen aan, wat het immuunsysteem van de kat verzwakt.

Zonder behandeling kan de conditie van de kat snel verslechteren, met ernstige gevolgen. Het is daarom cruciaal om bij de eerste tekenen van ziekte zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan.

Kattenziekte is een van de kattenziektes waar elke katteneigenaar van op de hoogte moet zijn, gezien de ernst van de ziekte en het hoge besmettingsrisico.

De symptomen van kattenziekte:

 • Bloederige diarree
 • Sloomheid
 • Verminderde eetlust
 • Koorts
 • Braken
 • Uitdroging
 • Buikpijn en opgezette buik
 • Algemene zwakte en lusteloosheid
 • Neus- en oog afscheiding

Diagnose van kattenziekte

Kattenziekte, veroorzaakt door het feline parvovirus, is een ernstige virale aandoening bij katten. Bij vermoeden van deze ziekte zal een dierenarts verschillende diagnostische tests uitvoeren. Een afname van witte bloedcellen in een bloedtest kan een indicatie zijn van kattenziekte.

Daarnaast kan er specifiek getest worden op de aanwezigheid van het virus in het bloed of de ontlasting. Symptomen zoals sloomheid, braken en diarree kunnen ook wijzen op deze ziekte, maar zijn niet exclusief voor kattenziekte.

Kat slaapt lekker

Katten met niesziekte

Niesziekte is een veelvoorkomende kattenziekte die vooral jonge katten treft, met name tussen 9 en 12 weken leeftijd. Deze ziekte wordt veroorzaakt door verschillende virussen, waaronder het feline herpesvirus (FHV).

De symptomen zijn vaak acuut en omvatten niezen, hoesten en afscheiding uit de neus. Een kat met kattenziekte kan ook last hebben van oogontstekingen. Het immuunsysteem van een kat speelt een cruciale rol bij het bestrijden van deze ziekte.

Besmetting met kattenziekte gebeurt vaak door direct contact met zieke katten. Jouw kat kan het virus oplopen als hij in contact komt met besmette oppervlakken of luchtdeeltjes. Volwassen dieren kunnen ook drager zijn van het virus zonder symptomen te vertonen.

Hoewel alle katten vatbaar zijn voor kattenziekte, zijn katten met een verzwakt immuunsysteem bijzonder gevoelig. 

Symptomen van een kat met niesziekte

Niesziekte bij katten manifesteert zich door verschillende symptomen die vaak beginnen met frequent niezen. Naast niezen kunnen katten last hebben van waterige ogen en een loopneus, waarbij de afscheiding uit de neus en ogen in de loop van de tijd dikker en pusachtig kan worden.

Sommige katten vertonen ook symptomen van algemene malaise, zoals verminderde eetlust, sloomheid en lichte koorts.

In ernstigere gevallen kan de ziekte leiden tot hoesten, keelpijn en zelfs zweren in de mond. Het is belangrijk om te beseffen dat, hoewel niesziekte vaak mild is, de symptomen bij sommige katten ernstig kunnen zijn en professionele veterinaire zorg vereisen.

De symptomen van niesziekte:

 • Frequent niezen
 • Waterige ogen
 • Loopneus
 • Dikkere, pusachtige afscheiding uit ogen en neus
 • Verminderde eetlust
 • Sloomheid
 • Lichte koorts
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Zweren in de mond.

Diagnose van niesziekte

De diagnose van niesziekte wordt vaak gesteld op basis van de klinische symptomen zoals hoesten en niezen. Om te bevestigen dat een kat besmet is met het virus dat niesziekte veroorzaakt, kunnen specifieke tests worden uitgevoerd om antilichamen tegen het virus te detecteren. Het is een van de veelvoorkomende kattenziekten, en een aanzienlijk procent van alle katten komt er ooit mee in aanraking.

Overige kattenziekten

Kattenziekte en niesziekte zijn slechts twee voorbeelden van de aandoeningen waarmee katten te maken kunnen krijgen. Hieronder vind je een overzicht van kattenziektes, elk vergezeld van een bondige beschrijving.

Astma bij katten

Astma bij katten is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Het kan leiden tot ademhalingsproblemen, hoesten en piepende ademhaling.

De symptomen ontstaan door reacties op allergenen zoals pollen en stof. Luchtwegen vernauwen tijdens een astma-aanval, waardoor ademen lastig wordt.

De exacte oorzaak is vaak onduidelijk. Allergieën en luchtverontreiniging kunnen echter bijdragen. Behandeling omvat het vermijden van triggers en ontstekingsremmende medicatie.

Blaasgruis of -stenen bij katten

Blaasgruis of -stenen zijn kleine kristallen in de urine van katten. Ze kunnen irritatie of blokkades in de urinewegen veroorzaken.

Symptomen zijn onder andere pijnlijk plassen en bloed in de urine. Het voorkomen ervan kan via dieet en voldoende vochtinname. De exacte oorzaak varieert, maar voeding speelt een cruciale rol.

Cardiomyopathie (hartziekte)

Cardiomyopathie verwijst naar ziekten van de hartspier. Hierdoor kan het hart minder efficiënt bloed pompen.

Er zijn verschillende vormen, zoals dilaterende, hypertrofische cardiomyopathie en restrictieve cardiomyopathie. Elk type beïnvloedt de hartspier op een andere manier.

Symptomen kunnen zijn: kortademigheid, vermoeidheid en opgezwollen enkels. Velen merken echter initieel geen klachten op.

De oorzaken variëren: genetische factoren, langdurige hoge bloeddruk of schade na een hartaanval. Vroege diagnose is essentieel voor effectieve behandeling.

Behandelingen richten zich op symptomen en de oorzaak. Ze kunnen medicatie, leefstijlveranderingen of medische ingrepen omvatten.

Chronische nierinsufficiëntie bij katten

Chronische nierinsufficiëntie duidt op langdurig verminderde nierfunctie. De nieren filteren afvalstoffen minder efficiënt uit het bloed.

Symptomen zijn onder andere vermoeidheid, zwellingen en kortademigheid. Ook veranderde urineproductie en misselijkheid kunnen optreden.

De aandoening kan voortkomen uit hoge bloeddruk, diabetes of nierziekten. Regelmatige controles zijn essentieel om progressie op te merken.

Behandeling richt zich op het vertragen van de ziekteprogressie. Medicatie en dieetaanpassingen zijn vaak onderdeel van de behandeling.

Diabetes bij katten

Diabetes is een chronische ziekte waarbij het lichaam suiker niet goed reguleert. Dit resulteert in verhoogde bloedsuikerspiegels.

Er zijn twee hoofdtypen: type 1 en type 2. Type 1 is auto-immuun, terwijl type 2 vaak verband houdt met levensstijl.

Symptomen zijn onder andere dorst, vaak plassen en vermoeidheid. Zonder behandeling kunnen complicaties optreden.

Insuline-injecties zijn vaak nodig bij type 1. Bij type 2 zijn leefstijlveranderingen en medicijnen gangbaar.

Feline infectieuze buikvliesontsteking (FIP)

Feline infectieuze buikvliesontsteking (FIP) is een virale ziekte bij katten. Het wordt veroorzaakt door een gemuteerd coronavirus.

De ziekte kent twee vormen: natte en droge. Beide vormen hebben variërende symptomen, van buikvocht tot neurologische problemen.

Het is lastig te diagnosticeren omdat symptomen vaak algemeen zijn. Koorts, gewichtsverlies en lusteloosheid kunnen optreden.

Kat bij dierenarts

Feline Leukemie Virus (FeLV)

Feline Leukemie Virus (FeLV) is een retrovirus dat alleen katten treft. Het kan kanker, bloedziekten en immunodeficiëntie veroorzaken.

Besmetting vindt plaats via direct contact, zoals vechten of verzorgen. Speeksel, bloed en urine zijn besmettelijke bronnen.

Symptomen variëren: gewichtsverlies, bleke tandvlees, koorts en ademhalingsproblemen. Veel katten vertonen echter lange tijd geen symptomen.

Een test kan de aanwezigheid van FeLV bevestigen.

Huidallergieën en dermatitis

Huidallergieën en dermatitis duiden op ontstekingen van de huid. Deze kunnen veroorzaakt worden door tal van prikkels.

Allergenen zoals pollen, mijten of bepaalde voedingsmiddelen kunnen reacties uitlokken. Roodheid, jeuk en zwelling zijn vaak de gevolgen.

Dermatitis kan ook door direct contact ontstaan. Denk aan chemicaliën of planten die irritatie veroorzaken.

Diagnose vereist vaak huidtests en een grondige beoordeling. Het vermijden van bekende allergenen is de eerste verdedigingslinie.

Topische crèmes en orale medicatie kunnen symptomen verlichten. Bij ernstige gevallen kan immunotherapie nuttig zijn.

Hyperthyreoïdie bij katten

Hyperthyreoïdie bij katten duidt op een overactieve schildklier. Dit orgaan produceert schildklierhormonen, cruciaal voor de stofwisseling.

Meestal is de oorzaak een goedaardige tumor. Maar waarom deze ontstaat, is vaak onbekend.

Symptomen variëren: gewichtsverlies, toegenomen eetlust en rusteloosheid zijn vaak voorkomend. Ook een verhoogde hartslag kan wijzen op hyperthyreoïdie.

Voor diagnose zijn bloedtesten gebruikelijk, waarbij naar schildklierhormoonwaarden wordt gekeken.

Behandelingen omvatten medicatie, operatie of radioactieve jodiumtherapie. Keuze hangt af van de kat en de ernst.

Kattenaids (FIV) 

Kattenaids, officieel Feline Immunodeficiëntie Virus (FIV), tast het immuunsysteem van katten aan, vergelijkbaar met HIV bij mensen.

De voornaamste besmettingsbron is via bijtwonden. Hierdoor zijn niet-gesteriliseerde mannelijke katten het meest vatbaar.

Symptomen variëren: koorts, ontstekingen in de mond en verminderde eetlust zijn enkele indicaties. Mettertijd kan de weerstand sterk verminderen.

Diagnose gebeurt meestal via een bloedtest. Hierbij wordt gecheckt op antilichamen tegen het virus.

Er is geen genezing voor FIV. Behandeling richt zich op het bestrijden van bijkomende infecties en symptomen.

Leveraandoeningen bij katten

Leveraandoeningen omvatten een scala aan medische problemen die de lever beïnvloeden. Deze essentiële orgaan filtert gifstoffen uit het bloed.

Oorzaken variëren: infecties, genetica, alcoholmisbruik of vetopstapeling in de lever. Schade kan ook door medicijnen ontstaan.

Symptomen zijn vaak vaag: vermoeidheid, gele huid of ogen, en buikpijn. Donkere urine en bleke ontlasting kunnen ook wijzen op problemen.

Een bloedtest geeft vaak inzicht in de leverfunctie. Soms zijn aanvullende scans of biopsieën nodig.

Behandeling hangt af van de oorzaak. Medicatie, dieetveranderingen of chirurgie kunnen worden aanbevolen.

Pancreatitis bij katten

Pancreatitis bij katten betekent een ontstoken alvleesklier. Dit orgaan helpt bij spijsvertering en regulering van suiker.

Oorzaken zijn vaak onbekend bij katten. Toch kunnen infecties, trauma of bepaalde medicijnen bijdragen.

Symptomen zijn soms subtiel: verminderde eetlust, lusteloosheid en uitdroging. Braken en buikpijn kunnen ook optreden.

Diagnose stellen is uitdagend. Bloedtesten en echografie zijn nuttige tools.

Behandeling focust op symptoombestrijding. Vloeistoffen, pijnstillers en speciaal voer zijn gangbaar.

Toxoplasmose bij katten

Toxoplasmose is een parasitaire infectie, veroorzaakt door de Toxoplasma gondii. Katten zijn de voornaamste gastheer.

De infectie verspreidt zich via oöcysten in kattenontlasting. Mensen en dieren kunnen besmet raken.

Veel katten vertonen geen symptomen. Toch kunnen sommigen lusteloosheid, koorts of ademhalingsproblemen ervaren.

Preventie is key. Regelmatig de kattenbak schoonmaken helpt risico’s te verminderen.

Een juiste handhygiëne na het hanteren van kattenbakken of tuinieren is essentieel. Het minimaliseert de kans op overdracht.

Kleine poes in boom

Kattenziekte bij mensen

Kattenziekte, veroorzaakt door het parvovirus, is een ernstige aandoening bij katten. Hoewel de naam “kattenziekte” is, betekent dit niet dat mensen vatbaar zijn voor het virus. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze ziekte katten treft.

Wanneer een kat in contact komt met een dier met kattenziekte, kan deze ernstig ziek worden. Daarom is het cruciaal om je kat te laten vaccineren. Door je kat elke 3 jaar te laten vaccineren, biedt je bescherming tegen kattenziekte. Als katten niet worden gevaccineerd tegen kattenziekte, lopen ze een hoger risico om het virus op te lopen.

Bovendien is een vaccin een uitstekende manier om de weerstand van de kat te versterken en de kat te beschermen. Als katten het virus krijgen, kunnen ze andere kattenziekte geven. Dus, laat je kat vaccineren en zorg voor een veilige omgeving voor zowel jouw huisdier als andere katten in de buurt.

Waarom vaccineren voor kattenziektes

Waarom is het belangrijk om je kat te vaccineren tegen kattenziektes? Kattenziekte, veroorzaakt door het parvovirus, is een van de gevaarlijkste ziektes voor katten. Als je kat deze ziekte krijgt, kan dit ernstige gevolgen hebben.

Zonder vaccinatie is je kat zeer vatbaar voor kattenziekte. Dit betekent dat katten die niet zijn gevaccineerd een hoog risico lopen. Vooral als ze in contact komen met andere besmette katten. Door je kat te vaccineren, verminder je niet alleen het risico voor jouw eigen huisdier, maar help je ook de verspreiding naar andere katten voorkomen.

Dus, als je jouw geliefde viervoeter wilt beschermen, laat je kat dan vaccineren. Zo zorg je voor een veiligere omgeving voor zowel jouw kat als andere katten in de buurt.

Kattenziekten en besmetting voorkomen

 • Trakteer je kat op een dieet van het beste kwaliteitsvoer.
 • Zorg dat je lieve pluizenbol niet te veel stress ervaart.
 • Bescherm je kat met vaccinaties tegen nare ziektes.
 • Regelmatig een check-up, zeker bij je oudere maatje, is een must.
 • Zie je vreemde symptomen? Hup, meteen naar de dierenarts!
 • Verschoon de kattenbak regelmatig

Vaccinatie tegen kattenziekte en virus

Het is belangrijk om je kat tijdig van vaccinaties te voorzien. Hierdoor kan je ervoor zorgen dat je kan gezond blijft en zichzelf optimaal voelt. Het voorkomen van kattenziektes is beter dan het genezen ervan.

Onderstaand vind je een tabel met de aanbevolen vaccinatie tijden om kattenziektes te voorkomen.

LeeftijdSoort vaccinatieVaccinatie helpt tegen
8-9 wekengrote cocktailtegen kattenziekte en niesziekte
12 wekengrote cocktailtegen kattenziekte en niesziekte
1 jaargrote cocktailtegen kattenziekte en niesziekte
2 jaarkleine cocktailtegen niesziekte
3 jaarkleine cocktailtegen niesziekte
4 jaargrote cocktailtegen kattenziekte en niesziekte
5 jaarkleine cocktailtegen niesziekte
6 jaarkleine cocktailtegen niesziekte

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *