Hartproblemen: Hypertrofische cardiomyopathie bij de kat

Kleine kat op bed

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is de meest voorkomende hartaandoening bij katten. Deze ziekte, die zich kenmerkt door een abnormale verdikking van de hartspier, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van onze geliefde huisdieren.

Hoewel HCM zowel jonge als oudere katten kan treffen, zijn sommige rassen genetisch vatbaarder voor deze aandoening.

Het begrijpen van de symptomen, oorzaken en behandelingsopties is essentieel voor elke katteneigenaar.

In dit artikel duiken we dieper in hypertrofische cardiomyopathie bij de kat, de impact ervan op het hart en hoe we het welzijn van katten met deze aandoening kunnen optimaliseren.

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) bij de kat

Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) bij de kat is de meest voorkomende hartziekte onder katten. HCM kenmerkt zich door een abnormale verdikking van de hartspier, met name het myocard.

Deze hypertrofie kan leiden tot symptomen zoals sloomheid, kortademigheid, hoesten en in ernstige gevallen blauwheid van de lippen en de tong. Het is een complexe aandoening waarbij genetische aanleg, overgewicht en hypertensie een rol kunnen spelen. 

Hetzelfde beeld kan zich voordoen bij zowel een verhoogde bloeddruk (hypertensie) als bij een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie bij katten). Het is daarom cruciaal om deze onderliggende oorzaken uit te sluiten alvorens de diagnose van HCM te stellen.

Wat zijn de symptomen van HCM bij de kat?

HCM, of hypertrofische cardiomyopathie, is de meest voorkomende hartafwijking bij de kat. Het is een spierziekte waarbij de hartspier verdikt is. Deze aandoening kan voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen, zoals hartfalen.

  • Hartruis: Bij auscultatie door dierenartsen kan er een hartruis worden geconstateerd, al hebben niet alle katten met HCM een hartruis.
  • Benauwdheid: Door vocht in de longen kan de kat erg benauwd worden.
  • Verlamming van de achterpoten: Door stolsels in de aorta kunnen katten plotselinge verlamming in de achterpoten ervaren.
  • Sloomheid: Katten met HCM kunnen sloom worden vanwege een verminderde functie van het hart.
  • Verdikking van de hartspier: Zichtbaar via echocardiografie.
  • Hartritme afwijkingen: Waargenomen op een ECG ofwel elektrocardiogram.
  • Hartecho: Veranderingen in het hart, zoals een verdikte hartspier of vergrote linker boezem, kunnen worden geconstateerd met een hartecho.
  • Vocht achterpoten: Door hartfalen kan er vocht ophopen in de achterpoten.
  • Plotselinge dood: Sommige katten met HCM kunnen plotseling overlijden.
Kat ligt op bed

Hoe wordt diagnose gesteld van HCM bij de kat?

De diagnose HCM wordt gesteld met behulp van verschillende onderzoeken zoals auscultatie, ECG, röntgenopnames, echocardiografie, en bloedonderzoek. Regelmatige gezondheidscontroles zijn essentieel bij katten met een hartprobleem.

Wanneer HCM wordt vastgesteld, kan de dierenarts een behandeling adviseren die kan bestaan uit een dieet, gezonde voeding, en soms chirurgie.

Ook wordt het aangeraden voor katten met een genetische aanleg voor HCM, zoals de Maine Coon en Ragdoll, om een hartecho te laten maken.

Hoewel er geen genezing is voor HCM, kan een vroege diagnose en behandeling de kwaliteit van leven van de kat verbeteren. Het is belangrijk om de kat in rust te laten en ervoor te zorgen dat deze een gezond gewicht behoudt.

Echografie

Echografie is een cruciale diagnostische tool voor hypertrofische cardiomyopathie (HCM), een hartaandoening.

Met behulp van ultrasone geluidsgolven worden realtime beelden van het hart gegenereerd, waardoor artsen de dikte van de hartspier en de functionaliteit van het hart kunnen evalueren.

Een verdikte hartspierwand, een kenmerk van HCM, kan hiermee duidelijk worden geïdentificeerd.

Echografie, ook wel echocardiografie genoemd wanneer het specifiek op het hart is gericht, biedt een niet-invasieve en veilige methode om deze potentieel ernstige hartziekte vroegtijdig op te sporen en te monitoren.

Röntgenopname

Röntgenopname, of röntgenfotografie, is een beeldvormende techniek die gebruikmaakt van röntgenstralen om structuren binnen het lichaam te visualiseren.

In het kader van hypertrofische cardiomyopathie (HCM) kan een röntgenfoto van de borstkas duidelijkheid geven over de grootte en vorm van het hart, alsmede over eventuele vochtophoping in de longen, wat kan wijzen op hartfalen.

Hoewel een echografie vaak de voorkeur heeft voor gedetailleerde beelden van het hartweefsel, biedt een röntgenopname waardevolle aanvullende informatie bij het stellen van de diagnose HCM en het beoordelen van de algemene gezondheid van het hart.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek is een diagnostische methode waarbij bloed van een patiënt wordt geanalyseerd op specifieke markers of afwijkingen. In relatie tot hypertrofische cardiomyopathie (HCM) kan bloedonderzoek gebruikt worden om de niveaus van bepaalde enzymen of andere stoffen te controleren die kunnen wijzen op hartbeschadiging.

Daarnaast kan het helpen bij het evalueren van de nierfunctie, elektrolytenbalans en andere gerelateerde parameters.

Hoewel bloedonderzoek op zichzelf geen HCM kan diagnosticeren, biedt het waardevolle aanvullende informatie die, in combinatie met andere diagnostische methoden zoals echografie en röntgenopname, bijdraagt aan een holistische beoordeling van de hartgezondheid van de patiënt.

Behandeling van cardiomyopathie bij katten

Cardiomyopathie, in het bijzonder hypertrofische cardiomyopathie (HCM), is een veel voorkomende hartziekte bij de kat.

De diagnose HCM gesteld wordt meestal op basis van echografie. De ziekte is erfelijk, wat betekent dat een kat met HCM geboren wordt met een genetische aanleg voor deze aandoening.

Helaas zien we HCM vaak in een later stadium, wanneer de kat sloom wordt, minder bloed goed door het lichaam kan laten circuleren of zelfs benauwd is. De behandeling van HCM is gericht op het ondersteunen van het hart en het verminderen van symptomen.

Medicijnen kunnen helpen bij het reguleren van de hartslag en het bevorderen van de bloedstroom, zodat de kat zo goed mogelijk kan functioneren.

Ondanks de behandeling is de prognose variabel; sommige katten kunnen jaren met de ziekte leven, terwijl anderen snel achteruit gaan.

Regelmatige gezondheidscontroles en echografie van het hart zijn essentieel om de aanwezigheid en progressie van HCM bij katten te monitoren en de behandeling tijdig aan te passen.

Kittens samen lekker in het gras aan het spelen

Is cardiomyopathie te genezen?

Cardiomyopathie is een chronische hartziekte die helaas niet volledig te genezen is. De behandeling richt zich voornamelijk op het verlichten van de symptomen, het vertragen van de ziekteprogressie en het verbeteren van de levenskwaliteit van het getroffen dier.

Hoewel sommige katten met de juiste behandeling en zorg jaren kunnen leven, blijft regelmatige monitoring door een dierenarts essentieel om het welzijn van de kat te waarborgen.

Hoe lang kan een kat leven met HCM?

De levensverwachting van een kat met HCM (hypertrofische cardiomyopathie) kan variëren afhankelijk van de ernst en vorm van HCM waarmee de kat wordt gediagnosticeerd. Veel katten met HCM hebben een hartruis, maar sommigen lijken geen last te hebben.

Een definitieve diagnose kan gesteld worden door middel van een echo van het hart. Hoewel HCM een erfelijke spierziekte is en de kat dus met de aandoening wordt geboren, kunnen sommige katten van middelbare leeftijd ook HCM krijgen.

De aanwezigheid van HCM en de mate waarin de kat symptomen vertoont, beïnvloeden de levensduur.

Met goede zorg en regelmatige controles kan een kat met HCM nog vele jaren leven. Het is essentieel om de kat te laten ontspannen, zijn hartslag te monitoren en de voortgang van de ziekte goed te kunnen onderzoeken.

Referenties

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *