Pulmonaalstenose bij honden: oorzaken, symptomen en behandeling van hartproblemen

dierenarts onderzoekt hond op pulmonaalstenose

Pulmonaalstenose is een aangeboren hartafwijking die optreedt bij honden en wordt gekenmerkt door een vernauwing van de longslagader. 

Deze vernauwing belemmert de bloedstroom van het hart naar de longen, waardoor het hart harder moet pompen. 

Het is een van de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen bij honden en kan bij alle rassen voorkomen

Welke rassen hebben een verhoogt risico op pulmonaalstenose

Pulmonaalstenose is een hartaandoening waarbij een vernauwing bij de longslagader optreedt, en het is bekend dat bepaalde hondenrassen een verhoogd risico hierop hebben. 

De volgende rassen zijn onder meer vatbaar voor deze aandoening:

 1. Engelse Bulldog: Deze honden kunnen genetisch vatbaar zijn voor meerdere hartafwijkingen, inclusief pulmonaalstenose.
 2. Chihuahua: Ook bij dit kleine ras wordt pulmonaalstenose relatief vaak vastgesteld.
 3. Cavalier King Charles Spaniel: Ze staan bekend om verschillende hartproblemen, waaronder pulmonaalstenose.
 4. Boxer: Boxers kunnen aanleg hebben voor verschillende hartaandoeningen, waaronder stenose.
 5. Newfoundland: Dit grote ras is eveneens bekend om zijn vatbaarheid voor pulmonaalstenose.

De oorzaak van pulmonaalstenose

Pulmonaalstenose bij honden is een aangeboren hartafwijking waarbij er een vernauwing is bij de uitstroom van de rechter ventrikel naar de longslagader. 

Deze vernauwing belemmert het vermogen van het hart om zuurstofarm bloed effectief naar de longen te pompen voor zuurstofopname. 

Het resultaat is dat het hart harder moet werken, wat kan leiden tot hartfalen en andere ernstige hartproblemen.

Hoe werkt het hart van de hond normaal

Het hart van de hond, net zoals bij andere dieren, functioneert als een efficiënte pomp die bloed door het lichaam circuleert. 

Normaal gesproken haalt een hond zuurstofrijk bloed binnen vanuit de longen via de longslagader naar de linkerkant van het hart. 

Vervolgens pompt het hart dit bloed rond om zuurstof en voedingsstoffen naar de weefsels van het lichaam te brengen.

Bij honden van kleine rassen en grotere rassen zoals Labradors of Bulldogs, kan de werking van het hart beïnvloed worden door verschillende aandoeningen. 

Zo kan bijvoorbeeld pulmonaalstenose bij de hond een vernauwing zijn die zit bij de uitgang van het hart naar de longen, wat extra druk op het hart legt.

De symptomen van pulmonaalstenose

Pulmonaalstenose is een aangeboren hartafwijking bij honden waarbij de uitstroom van bloed van de rechter kamer naar de longslagader wordt belemmerd door een vernauwing. 

Dit veroorzaakt verschillende symptomen die variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening. 

Een van de meest voorkomende tekenen is hartruis, die kan worden opgespoord door een dierenarts tijdens een klinisch onderzoek. Deze hartruis wordt veroorzaakt door de turbulente bloedstroom door de vernauwde klep.

Honden met pulmonaalstenose kunnen ook een verminderd uithoudingsvermogen hebben en sneller moe worden. 

Ernstigere gevallen kunnen leiden tot symptomen zoals flauwvallen en hartritmestoornissen, vooral na inspanning. 

Andere mogelijke symptomen zijn moeite met ademhalen en hoesten, wat kan wijzen op hartfalen.

Deze hartproblemen komen vaker voor bij bepaalde rassen, maar pulmonaalstenose kan bij alle rassen optreden. 

Het is een van de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen bij honden, naast aortastenose en persisterende ductus arteriosus. De ernst van de stenose en de leeftijd waarop de symptomen optreden, kunnen variëren.

Dierenarts onderzoekt hond op pulmonaalstenose

Diagnose en behandeling van hartproblemen bij honden

De diagnose van pulmonaalstenose bij honden begint vaak met een herkenning van symptomen zoals verminderde activiteit, flauwvallen of een hartruis, die tijdens een klinisch onderzoek door de dierenarts kan worden ontdekt. 

Verdere diagnostiek omvat echocardiografisch onderzoek, waarbij de aorta, pulmonalis, en andere hartkamers zichtbaar worden gemaakt om de vernauwing en de impact op het hart van de hond te beoordelen. 

Andere tests kunnen een ECG (elektrocardiogram) omvatten om hartritmestoornissen te identificeren en röntgenfoto’s om de grootte van het hart en de toestand van de longslagader te beoordelen.

De behandeling van pulmonaalstenose hangt af van de ernst van de aandoening. Honden met een lichte vernauwing kunnen een normale levensverwachting hebben en vereisen mogelijk alleen monitoring. 

Echter, honden met een ernstige vernauwing kunnen medicatie zoals bètablokkers nodig hebben om de hartlast te verminderen en de bloedstroom te verbeteren. 

In sommige gevallen kan een chirurgische procedure zoals ballonvalvuloplastiek nodig zijn om de vernauwde klep te openen. 

Vroege detectie en aangepaste behandeling zijn cruciaal om de levensduur van de hond te verlengen en de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Het is belangrijk om snel te handelen zodra de diagnose is gesteld, vooral bij honden van grote rassen of rassen die bekend staan om hartproblemen.

Prognose pulmonaalstenose

De prognose voor honden met pulmonaalstenose hangt sterk af van de ernst van de aandoening en de tijdigheid van de diagnose en behandeling. 

Bij sommige honden, vooral die met een milde vorm van deze aandoening, kan de levensverwachting vrij normaal zijn, vooral als de vernauwing minimaal is en het hart niet te zwaar belast wordt. 

Deze honden hebben misschien minder uithoudingsvermogen en kunnen sneller moe worden, maar kunnen nog steeds een relatief comfortabel leven leiden.

Voor honden met een ernstige vernauwing, waarbij het hart harder moet werken om zuurstofrijk bloed rond te pompen, kan de prognose minder gunstig zijn. 

Hartproblemen zoals DCM, VSD, of myxomateuze klepdegeneratie kunnen de situatie compliceren. Zonder behandeling kunnen symptomen zoals hoesten, flauwvallen, en extreme vermoeidheid prominenter worden naarmate de hond ouder wordt. 

In deze gevallen kan medicatie nodig zijn om de belasting van het hart te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

In sommige gevallen kan chirurgische interventie zoals een ballonvalvuloplastiek worden aanbevolen om de vernauwing te verminderen.

Activiteiten voor honden met pulmonalisstenose

Voor honden met pulmonaalstenose is het cruciaal om activiteiten zorgvuldig te kiezen die passen bij hun aandoening en fysieke mogelijkheden. 

Aangezien deze aangeboren afwijking de capaciteit van het hart beïnvloedt om zuurstofrijk bloed effectief door het lichaam van de hond te pompen, moeten activiteiten worden aangepast om overbelasting te voorkomen. 

De meeste honden met deze aandoening kunnen baat hebben bij zachte, gecontroleerde oefeningen die hun hart niet te veel belasten.

Wandelen is vaak een goede optie, mits het tempo langzaam is en de afstanden kort zijn. Observeer de hond nauwlettend voor tekenen van vermoeidheid of ademhalingsmoeilijkheden. 

Als de hond klachten vertoont of gaat hoesten, is het tijd om te stoppen. Activiteiten moeten plaatsvinden tijdens koelere delen van de dag om oververhitting te voorkomen.

Spelletjes die mentale stimulatie bieden zonder veel fysieke inspanning kunnen ook nuttig zijn om de geest van de hond actief te houden zonder zijn hart te belasten. 

Denk aan puzzelspeelgoed of zoekspelletjes waarbij de hond moet nadenken in plaats van hard te rennen.

Andere veel voorkomende hartproblemen

Veel voorkomende hartproblemen bij honden variëren in ernst en symptomen. Hier is een lijst van enkele aandoeningen:

 1. Dilaterende Cardiomyopathie (DCM): Een aandoening waarbij de hartspier verzwakt is en het hart niet goed werkt, waardoor het hart vergroot en minder efficiënt zuurstofrijk bloed rondpompt.
 2. Aortastenose: Een vernauwing van de aorta, wat leidt tot verhoogde druk in het hart van de hond en kan resulteren in hartfalen.
 3. Persisterende Ductus Arteriosus (PDA): Een aandoening waarbij de ductus arteriosus, een bloedvat bij ongeboren pups, niet sluit na de geboorte, wat leidt tot abnormale bloedstroom tussen de aorta en de longslagader.
 4. Myxomateuze Klepdegeneratie: Een progressieve ziekte waarbij de hartkleppen verdikken en lekken, wat leidt tot verminderde hartfunctie en vaak voorkomt bij oudere honden.
 5. Ventrikelseptumdefect (VSD): Een defect in de kamers van het hart, bekend als een ‘gat in het hart’, waardoor zuurstofarm en zuurstofrijk bloed kunnen mengen.
 6. Tricuspid Dysplasie: Een erfelijke aandoening waarbij de tricuspidalisklep misvormd is, wat leidt tot lekkage en verminderde pompfunctie van het hart.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *