Gevangen Neutrofielen Syndroom (TNS) bij border collies

Border Collie Trapped Neutrophil syndrome

Trapped Neutrophil Syndrome (TNS) is een ernstige erfelijke afwijking die voorkomt bij Border Collies. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een mutatie in het VPS13B-gen, wat leidt tot een defect in het immuunsysteem van de hond. 

Bij TNS kunnen neutrofielen, een type witte bloedcellen essentieel voor het bestrijden van infecties, niet effectief uit het beenmerg naar de bloedbaan worden vrijgegeven. 

Dit resulteert in een verzwakt immuunsysteem, waardoor de hond vatbaar wordt voor diverse infecties.

De oorzaak van Trapped Neutrophil Syndrome

TNS is een autosomaal recessieve aandoening, wat betekent dat een hond de ziekte alleen ontwikkelt als hij van beide ouders een kopie van het gemuteerde gen erft. 

Honden die slechts één kopie erven (dragers) vertonen geen symptomen, maar kunnen de aandoening wel doorgeven aan hun nakomelingen. 

DNA-tests, zoals die aangeboden door Combibreed Belgium, zijn essentieel om dragers en lijders van TNS te identificeren.

Trapped Neutrophil Syndrome (TNS), ook bekend als het gevangen neutrofielen syndroom, is een erfelijke aandoening die vooral Border Collies treft. Hieronder volgt een lijst van de verschillende symptomen die geassocieerd worden met TNS:

De verschillende symptomen van Trapped Neutrophil Syndrome

 1. Terugkerende Infecties: Door het tekort aan neutrofielen in het bloed zijn pups vatbaar voor diverse infecties.
 2. Ontwikkelingsachterstand: Pups met TNS kunnen groei- en ontwikkelingsproblemen vertonen.
 3. Zwak Immuunsysteem: Door de aandoening wordt het afweersysteem van de hond ernstig aangetast.
 4. Neurologische Problemen: In sommige gevallen kunnen epileptiforme aanvallen en hyperactiviteit voorkomen.
 5. Gastro-intestinale Problemen: Problemen met de ingewanden kunnen optreden, waaronder diarree en braken.
 6. Oogaandoeningen: Zoals cataract, wat kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen of blindheid.
 7. Verhoogde Gevoeligheid voor Bepaalde Geneesmiddelen: Honden met TNS kunnen overgevoelig zijn voor bepaalde medicijnen, zoals ivermectine (gerelateerd aan het MDR1-gen).
Border Collie Trapped Neutrophil Syndrome

De Diagnose van Trapped Neutrophil Syndrome

De diagnose van Trapped Neutrophil Syndrome (TNS) bij Border Collies, een ernstige erfelijke aandoening van het immuunsysteem, vereist een zorgvuldige aanpak. 

Deze ziekte, die vooral jonge pups treft, wordt gekenmerkt door een onvermogen van neutrofielen om uit het beenmerg naar de bloedbaan te migreren, wat leidt tot een verhoogd risico op infecties en andere gezondheidsproblemen.

 1. DNA Tests: De sleutel tot de diagnose van TNS ligt in DNA-tests. Deze tests richten zich op het VPS13B-gen, dat codeert voor een eiwit essentieel voor de functie van neutrofielen. Door het testen van pups, vaak rond de leeftijd van 6-12 weken, kunnen fokkers bepalen of ze drager (heterozygoot) of lijder (homozygoot) zijn.

 2. Fokbeleid: Verantwoord fokken is cruciaal om de verspreiding van TNS te beperken. Fokkers moeten ervoor zorgen dat ten minste één van de ouderhonden vrij is van de mutatie om de kans op aangedane pups te verminderen.

 3. Symptomen en Klinische Beoordeling: Naast genetische tests, wordt de diagnose vaak gesteld op basis van klinische symptomen. Deze kunnen variëren van milde tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder progressieve verlamming en problemen met de bloedvaten en het hersenweefsel.

 4. MDR1 Gen: Aandacht voor het Multidrug Resistance Gen 1 (MDR1) is ook belangrijk, aangezien sommige TNS-lijders overgevoeligheid kunnen vertonen voor bepaalde geneesmiddelen.

 5. Vroege Detectie: Vroege detectie en diagnose zijn essentieel voor het beheer van TNS. Dit stelt fokkers in staat geïnformeerde beslissingen te nemen en de gezondheid van hun honden te beschermen.

Behandeling van Trapped Neutrophil Syndrome

Een erfelijke aandoening van het immuunsysteem veroorzaakt door een mutatie in het VPS13B-gen, kent geen specifieke behandeling. 

Deze ziekte, vaak eerst beschreven bij pups rond de leeftijd van 4 tot 8 weken, wordt gekenmerkt door een onvermogen van neutrofielen om uit het beenmerg naar de bloedbaan te migreren. Dit leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor infecties en andere gezondheidsproblemen.

De behandeling van TNS richt zich voornamelijk op het beheersen van symptomen en het voorkomen van infecties. Dit kan onder meer bestaan uit het toedienen van antibiotica en andere geneesmiddelen.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *